Областна Комисия по Ориза – Ипсала, Р Турция

 

Областната Комисия по ориза – Ипсала е неправителствена организация учредена с цел подпомагане на оризопроизводителите в региона при засяването и отглеждането на ориза. Също така комисията организира борбата с маларийните комари по оризищата.

В Областната Комисия по ориза в град Ипсала членуват 2 462 производители на ориз от град Ипсала и околните 22 села, които обработват 200 хил.дка оризища.