Каталог с добри практики

Каталога с добри практики в селското стопанство в региона на Община Елхово, Област Ямбол (България) и Ипсала, Област Одрин (Турция) е разработен, за да представи разнообразието от селскостопански производства, включително и такива които са нетрадиционни и по-малко познати в двата района. Целта на
изданието е да даде стимул и идеи на начинаещи и действащи фермерите за възможностите за разнообразяване на традиционно отглежданите от тях култури и животни, като представя изпитани практики с техните предимства и предизвикателства.Обхвата на каталога е над 30 български и турски стопани упражняващи разно
образни селскостопански дейности, някои от които могат да бъдат наречени специфични, заради своята рядкост и ограничено разпространение не само в районите, обхванати от каталога, но и в България и Турция като цяло. Именно това ги прави интересни и впечатляващи, а техният успех показва потенциала им за развитие и възможностите за разнообразяване на традиционното местно селско стопанство, което може да види в представените истории нови перспективи за в бъдеще. Включените в каталога фермери са изявили готовност да споделят своя опит с всеки, който прояви интерес към тяхното производство и ги потърси за информация
и съдействие.

 Изтегли файл (9 MB)