İş Planlama

 

Faaliyet türü, finansman biçimleri ve gelişme perspektiflerine bakılmaksızın her iş önceden planlanmalıdır.Bu zorunluluk bitkisel ve hayvansal ürünler sağlayan çiftçiler için de geçerlidir.

İş planı, her işin gelişme yönlerini belirleyen en önemli belgedir.İlgili işin hedeflerinin formüle edilmesini temin eden iş planı gelecek zaman kesiminde bunlara nasıl ulaşılacağını gösterir.

İş planı gereğini esaslandıran iki temel sebep var:

1. İş planının hazırlanması, girişimcinin şirketin uzun vadeli perspektiflerini gözden geçirip değerlendirmesini gerektirir. İş planı,şirketin her adımının ayrıntıları ile planlanması gereğinin yanı sıra, çalışmalarının her aşamasında baş gösterebilecek sorunlara çözüm getirme hazırlığını da dahil ediyor
.
İş planı:
- şirketin bütün çalışmalarının iyileştirilmesi;
- çözüm aradıklarında işletmecilerin karar almalarının yardımlanması;
- elemanların kendileri ile ilgili beklentiler konusunda bilgilendirilmesi;
- şirket kadrolarının her birinin kişisel sorumluluklarının belirlenmesi;
- yeni ürün ve hizmet türleri işlenmesinin planlanması için bir araçtır.

Verdiği kararlarda devamlılık göstermesi için iş planı girişimci tarafından her zaman kullanılması gereken bir çalışma belgesidir.

2. İş planının ikinci hedefi, diğerlerini bu iş alanına yatırım yapmaya ikna etmek, gelecekte ortaklık kurulabilecek kişilerden yatırımlar sağlamak,belirli projelerin yardımlanması için özel fonlardan banka kredisi veya finansal yardım almaktır.

Dikkatinize sunduğumuz uygulamalı kılavuz, iş planınızı tek başına hazırlamanızı yardımlayacak. İş planınızı bir uzmana yaptırmayı düşünüyorsanız, buna gerekli bütün bilgileri kullanılması önerilen araçlar ile hazırlayabileceksiniz. Finansman sağlaycak kuruluş, banka,AB programları da dahil, finansman temin eden programlar olmak üzere iş planının hitap ettiği kurumların buna sık sık belirli istemleri var. Bu istemler her program için spesifiktir, ancak her iş planının içindenTedarikçi zorunlu olan ortak öğeler de var. İş planının ikna gücünün büyük olması için şirket şu dört en önemli alanda güçlü konumlara sahip olmalıdır:
- Işletmeci ekibi,
- Kendi ürünü,
- Şimdiki ve gelecek mali kaynakları,
- Pazarlama planı.

 

 

Dosyasını indirin (191 KB)